Module Trimble Dispatcher

De module Trimble Dispatcher implementeert de berichtenuitwisseling tussen de boordcomputer CarCube en de modules TMS en UVS.

De module Trimble Dispatcher is geïmplementeerd als Windows Service en verzorgt 24 uur per dag het ophalen van de berichten (traces) uit FleetWorks en publiceert deze op een queue.

De module TMS is geabonneerd op de berichten die relevant zijn voor het TMS, zoals Laden aankomst, Laden gereed, etc.

De module UVS is geabonneerd op alle berichten (traces) en legt deze vast als bronregistraties voor de verdere verwerking binnen de module UVS tot een weekrapportage.

Contact

Idas B.V. Internet & ICT
Web: www.idas.nl
Mail: info@idas.nl
Tel: +31(0)55 - 5768945

Gebeld worden door Idas?